Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Адвокат Ивайло Икономов

Ивайло Икономов

Адвокат
 • Телефон :
  +359 887 981 814
 • Уебсайт :
  https://ikonomovlaw.com/
 • Адрес :
  гр. Варна, ул. Братя Шкорпил 6

Повече за адвокат Ивайло Икономов

Интересите на Ивайло Икономов в сферата на търговското и корпоративното право обхващат сделки с недвижими имоти, комплексни бизнес договори, обезпечения, събиране на вземания и други. Ивайло Икономов има задълбочени познания и опит в разрешаването на спорове чрез търговски преговори, медиация и представителството на страни пред съдилища и арбитражи.

Преди основаването на Адвокатска кантора „Икономов“ Ивайло Икономов има опит като юрист в банковия сектор, металообработващата индустрия и общинската администрация. Той е сертифициран медиатор от 2017 г., а от 2023 г. е член на Адвокатска колегия – Варна.

Завършва магистратура по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2012-2017) и докторантура по право в Русенски университет „Ангел Кънчев“ (2019-2022) на тема „Стопанска непоносимост“. Като студент печели различни награди във връзка с академичните си постижения, между които и Първо място в Международно състезание за разрешаване на търговски спорове през 2016 г. във Виена, Австрия, организирано от Международната адвокатска асоциация и Виенския международен арбитражен център (CDRC, the IBA-VIAC Mediation and Negotiation Competition). Владее български, английски и немски език.

Публикации

 • Икономов, Ивайло. Правен режим на насекомите като храна в Европейския съюз. Правото и бизнесът в съвременното общество. Сборник с доклади от 5-та Национална научна конференция 12 октомври 2022 г., 2023, с. 285-296
 • Икономов, Ивайло. Фактически състав на стопанската непоносимост. Известия. Списание на Икономически университет – Варна, 2021, том 65, бр. 3, с. 295-309
 • Икономов, Ивайло. Действие на стопанската непоносимост в немската правна система. Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна, 2020, том IV, с. 306-317
 • Икономов, Ивайло. Значение на стопанската непоносимост в контекста пандемията от коронавирус COVID-19. Правото и бизнесът в съвременното общество. Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция 13 ноември 2020 г., 2020, с. 142-148
 • Икономов, Ивайло. Възникване и развитие на стопанската непоносимост в древността. Правото и бизнесът в съвременното общество. Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция 8 ноeмври 2019 г., 2019, с. 419-428
 • Икономов, Ивайло. Правни аспекти на клаузата за изкупуване при договора за лизинг. Правото и бизнесът в съвременното общество. Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция 9 ноември 2018, 2019, с. 289-298