Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Недвижими имоти

ikonomov-law-nedvijimi-imoti

Недвижими имоти

Адвокатска кантора „Икономов“ притежава богат опит в сделките с недвижими имоти и вещното право.

Предлагаме на нашите клиенти различни услуги в тази връзка:

 • Комплексен правен анализ на недвижими имоти за установяване на право на собственост, административен режим и възможности за реализация;
 • Консултиране във всички фази на сделки с недвижими имоти;
 • Извършване на преговори и изготвяне на цялостна стратегия при сделки с недвижими имоти;
 • Структуриране и финансиране на инвестиции в недвижими имоти;
 • Анализ и изготвяне на договори за строителство;
 • Правно съдействие при управление на недвижими имоти;

Сделки с имоти

Купуването на апартамент или къща е една от най-значимите и желани стъпки за повечето семейства. Същевременно имотите, подобно на хората, имат своя биография от събития и сделки по време на съществуването си. Тъй като събитията и сделките са юридически по своя характер, техният анализ изисква компетентни правни знания. Доброто познаване и правилното тълкуване на тази биография ни дава ценна информация относно имота и е един от определящите фактори за бъдещата сделка. Понякога правните рискове са сериозни и дават основание да се откажем от сделката, а друг път те могат да са лост при преговори за намаляване на цената.

Благодарение на нашия опит при сделки с недвижими имоти, ние извършваме комплексен правен анализ на имота, който желаете да закупите.

Разчитайки биографията на имота ние:

 • Установяваме действителните собственици към настоящия момент, както и лицата, които имат права върху имота;
 • Изследваме и разясняваме всички правни рискове, свързани с имота, собствениците и предходните собственици;
 • Търсим проблеми, свързани със строител или инвеститор, касаещи имота;
 • Анализираме административния режим на имота и произтичащите от него рискове;
 • Установяваме документите, с които трябва да се снабдим за окончателно становище относно конкретни правни рискове;
 • Консултираме при структурата на сделката и разясняваме преимуществата и недостатъците на различните варианти;
 • Оказваме правно съдействие при сключване на договори за банков кредит;
 • Изготвяме предварителни и окончателни договори за сделка с недвижим имот или анализираме представени проекти на договори;
 • Съдействаме при преговори и спорове във връзка със сделката, както и при сключване на предварителен и окончателен договор;
 • Анализираме фактите от правно значение при бъдеща реализация на имота;

Нашият стремеж е да представим ясно и точно всички резултати от извършения правен анализ, за да сте информирани и подготвени при решението си да закупите конкретен имот на съответна цена. Ако бъде взето решение за закупуване на имот ние можем да съдействаме във всички фази на сделката. За нас е важно да създадем сигурност и спокойствие при купуването на имот.