Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Разрешаване на спорове

reshavane-na-sporove

Разрешаване на спорове

Адвокатска кантора „Икономов“ подхожда индивидуално към разрешаването на всеки спор. Кантората има сериозен опит във воденето на съдебни и арбитражни дела и в процесуалното представителство в сферите на гражданското право, търговското право и административното право, включително и в търговската несъстоятелност. Предпочитани от нас са извънсъдебните способи за разрешаване на спорове, когато са приложими.

При разрешаване на спорове предлагаме на нашите клиенти следните услуги:

  • Консултиране и разработване на стратегия съобразно целите на клиента;
  • Водене на преговори за разрешаване на спорове;
  • Услуги по медиация и представителство в медиационни процедури;
  • Процесуално представителство пред вътрешни и международни арбитражни съдилища;
  • Процесуално представителство пред националните съдилища;
  • Събиране на вземания
  • Процесуално представителство в производства по несъстоятелност;