Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Адвокатска кантора „Икономов“ – гр. Варна

За нас

Адвокатска кантора „Икономов“

Адвокатска кантора „Икономов“ започва своята дейност през 2023 г. като бутикова кантора, която обслужва правните нужди на бизнес клиенти от различни индустрии. Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други. Имаме сериозен опит в разрешаването на спорове – чрез преговори, чрез медиация и по принудителен ред пред съдилища и арбитражи.

Нашият опит

Фокусът на
нашите експертни познания

Търговско право

Обслужване на бизнес клиенти в областта на търговското и корпоративното право.

Недвижими имоти

Богат опит в сделките с недвижими имоти и вещното право.

Разрешаване на спорове

Индивидуален подход към разрешаването на всеки спор.

Административно право

Компетентност в административното
и административно-
наказателното право.