Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Административно право

Административно право

Адвокатска кантора „Икономов“ има широк опит в административното и в административнонаказателното право.

Предлагаме на нашите клиенти следните услуги:

  • Представителство пред държавни и общински органи във връзка с административни производства;
  • Правно съдействие и изготвяне на документация при издаване на разрешения, лицензи, сертификати и регистрация за извършване на конкретни дейности;
  • Процесуално представителство при отмяна на административни актове и откази за издаването им по административен и по съдебен ред;
  • Оспорване на наложени глоби, имуществени санкции и други административни наказания;