Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Общи условия

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия уреждат правилата за ползване на уеб сайта ikonomovlaw.com .

1.2. Уеб сайтът ikonomovlaw.com принадлежи на Адвокат Ивайло Икономов, с адрес гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 6 (нататък „Адвокатска кантора “Икономов”).

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Уеб сайтът на Адвокатска кантора “Икономов” представя дейността на дружеството и тематичен блог с публикации, предлага извършвани правни, консултантски и други услуги, дава възможност за абониране за електронен бюлетин (нюзлетър).

3. Уеб сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Адвокатска кантора “Икономов” не носи отговорност за политиката за защита на личните данни на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4.1. Адвокатска кантора “Икономов” актуализира редовно съдържанието и достъпността на уеб сайта, за да бъде използванетo му възможно най-добро. Адвокатска кантора “Икономов” си запазва правото да прави всякакви изменения, които счита за подходящи в уеб сайта и поради това не може да гарантира непрекъснат и навременен достъп без грешки до целия уеб сайт по всяко време. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на уеб сайта Адвокатска кантора “Икономов” може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до него.

4.2. Адвокатска кантора “Икономов” не носи отговорност за неизправности, бъгове или повреди, свързани с външни модули, които се управляват и контролират от външни уеб сайтове.

5.1. Адвокатска кантора “Икономов” не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи от потребителите на уеб сайта в резултат на действията на трета страна, използвала чрез неетични технически средства информацията, на уеб сайта. Адвокатска кантора “Икономов” гарантира обаче, че използва средствата, с които разполага, за да предотврати всякакви действия от този тип.

5.2. Адвокатска кантора “Икономов” може да потърси правата си по съдебен ред срещу всяко лице, което е осъществило атака чрез каквито и да било средства срещу уеб сайта на Адвокатска кантора “Икономов”, независимо дали срещу техническата му структура или срещу публикуваното съдържание (незаконно копиране, хакване, изпращане на зловредни файлове, и т.н.).

III. ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН (НЮЗЛЕТЪР)

6. Адвокатска кантора “Икономов” има право да изпраща на потребителите, които са се регистрирали за услугата, електронен бюлетин, съдържащ информация относно актуални публикации в блога, промоции и предложения, свързани с дейността на дружеството.

IV. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7. Адвокатска кантора “Икономов” събира, съхранява и обработва лични данни съобразно Политиката за защита на личните данни, с която следва да се запознате.

V. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Уеб сайтът ikonomovlaw.com и цялото негово съдържание са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство.

8.2. Адвокатска кантора “Икономов” притежава правото на интелектуална собственост върху уеб сайта в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти (включително и лога, марки, снимки, видеоклипове, текстове, рисунки, графики, презентации и т.н.), и съдържанието му не може да бъде използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. При необходимост Адвокатска кантора “Икономов” има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия се публикуват на уеб сайта ikonomovlaw.com.

9.2. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат правоотношенията между Адвокатска кантора “Икономов” и потребителя, възникнали преди съответните промени.

10. Адвокатска кантора “Икономов” не носи отговорност за претърпени от потребителя имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите общи условия от страна на потребителя или поради други, независещи от Адвокатска кантора “Икономов” причини.

11. Адвокатска кантора “Икономов” не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на потребителя, включително и чрез използване от потребителя на чужди данни за самоличност.

При възникнали въпроси моля свържете се с нас:

Адвокатска кантора “Икономов”

Адрес: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Братя Шкорпил“ № 6

Телефон: +359 887 981 814

Електронен адрес: office@ikonomovlaw.com