Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

За нас

Богат опит

  • Търговско право
  • Корпоративно право
  • Вещно право
  • Административно право
  • Разрешаване на спорове
  • Сделки с недвижими имоти
  • Търговски договори
  • Отношения с държавни и общински органи

За нас

Адвокатска кантора „Икономов“

Адвокатска кантора „Икономов“ започва своята дейност през 2023 г. като бутикова кантора, която обслужва правните нужди на бизнес клиенти от различни индустрии. Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други. Имаме сериозен опит в разрешаването на спорове – чрез преговори, чрез медиация и по принудителен ред пред съдилища и арбитражи.

Нашата мисия

Вярваме, че населението, природните ресурси и локацията на България имат огромен бизнес потенциал. Според нас пътят към отключване на този потенциал е развитието на местните региони. Нашата мисия е устойчивото развитие на град Варна и Североизточна България. Стремим се да подобрим бизнес климата чрез качествено правно обслужване на местните бизнеси. Доверявайки ни се, предприемачите разполагат с повече време и свобода да правят това, в което са най-добри. Стремим се нашите усилия да имат принос към избора на повече хора да живеят в Североизточна България.

Нашите ценности

Почтеност. Социален дълг, към който се придържаме, е да бъдем честни, морални, достойни и уважителни в нашата работа. Носим отговорност за действията си и за последствията от тях.

В нашата работа се ръководим от интересите на клиентите ни и поверителността на тяхната информация. Гордеем се с доверието, което успешно изграждаме с нашите клиенти. Благодарение на него имаме отворена комуникация и конструктивен диалог.

Високото качество на правната ни работа е постоянен стремеж към развитие и постигане на изключителни резултати. Педантични сме във вниманието си към детайлите. Търсим, споделяме и обсъждаме различни гледни точки. Предлагаме на нашите клиенти различни варианти и комуникираме ясно преимуществата и недостатъците на всеки един от тях.

Екип

Промени мнението си, но спазвай принципите си; смени листата си, но запази корените си.“ – Виктор Юго