Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Търговско право

Търговско право

Адвокатска кантора „Икономов“ работи с бизнес клиенти от различни сектори на икономиката и има сериозен опит в търговското и корпоративното право. Консултираме и съдействаме на нашите клиенти при започването на бизнес, развитието и извършването на търговска дейност, а също така и при придобиване или продажба на бизнес.

Предлагаме на нашите клиенти широка гама от услуги, необходими на бизнеса:

  • Правно съдействие при структуриране на бизнес, учредяване на търговски дружества и промени в корпоративния им статус, уреждане на отношения между съдружници или акционери;
  • Консултиране на стартъпи;
  • Правен анализ (legal due diligence), съдействие и структуриране на сделки при сливане или придобиване на бизнес, сделки с търговско предприятие, сделки с дружествени дялове и акции;
  • Извършване на анализ за съответствие със законодателството и приложимата регулаторна рамка;
  • Водене на преговори при сключване на търговски сделки;
  • Изготвяне на комплексни търговски договори и схеми на обезпечения в съответствие с бизнес отношенията;
  • Правно съдействие при привличане на местни и чуждестранни инвестиции;
  • Абонаментно правно обслужване на бизнес клиенти;