Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Winemarketer

Ивайло Икономов обслужва правно Winemarketer от създаването на дружеството. Адвокат Икономов ме консултира при стратегическо планиране, както и в областта на договорно право, търговско право и защита на личните данни. Доволна съм от професионалния му подход и сигурността, която получавам в отношенията ми с клиенти.