Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Utopia Dental Studio

Възложих на адвокат Ивайло Икономов регистрация на търговско дружество и издаване на удостоверение за регистриране на лечебно заведение. Харесаха ми начинът на работа и нивото на професионализъм. В момента се доверявам на кантората за всички текущи правни казуси в стоматологичната ми практика.

Доволна съм от услугите на Адвокатска кантора „Икономов“ и мога да ги препоръчам на бъдещи клиенти. Желая успех на екипа!