Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

niKEY

Обръщал съм се към адвокат Икономов при проблеми с доставчици, а също така и при сделки с недвижими имоти. Като адвокат е компетентен,  енергичен, морален и работи бързо. Харесва ми, че разсъждава практично и търси икономически смислени решения за бизнеса.