Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Бъбречен център – Варна

С настоящата референция изразяваме удовлетвореността си от съвместната работа с Адвокатска кантора „Икономов“. Правят впечатление професионализмът и високата степен на ангажираност с нашите нужди като клиент.

Адвокат Икономов проведе процедурата по лицензиране на лечебното заведение като диализен център и понастоящем ни оказва редовно помощ по казуси с държавната администрация. Кантората има задълбочени познания относно правните аспекти на здравеопазването и ни предоставя консултации по тях. Доверяваме се на адвокат Икономов също и с широк кръг проблеми, свързани с недвижими имоти.