Адвокатска кантора Икономов

Фокусът на нашите експертни познания е в търговското, корпоративното, вещното и административното право. Опитът ни обхваща сделки с недвижими имоти, търговски договори, обезпечения, отношения с бизнес партньори и конкуренти, събиране на вземания, отношения с държавни и общински органи и други.

Piper I/O

В Piper I/O се занимаваме с разработка на софтуер и консултантска дейност. Нашите клиенти са студиа за анимация и визуални ефекти. Адвокат Икономов изготвя за нас договори и дава становища по договорите, които получаваме от наши клиенти. Многократно Ивайло Икономов е защитавал интересите ни при преговори с клиенти. Работата ни с кантората означава за нас сигурност и стаблиност. Адвокат Икономов работи точно и бързо, като винаги сме били уверени в професионалната му компетентност. Комуникацията ни е лесна, защото адвокат Икономов има личен интерес към информационните технологии и дигиталните иновации. Препоръчваме на бъдещи клиенти работата с Адвокатска кантора „Икономов“ и пожелаваме много развитие и успехи на екипа!